Πρόσβαση Στους Αλειμματάδες

Για να επισκεφθεί κανείς το χωριό των Αλειμματάδων υπάρχει πρόσβαση από τέσσερα διαφορετικά μέρη. Αν έρχεστε από την πόλη της κέρκυρας και μέσω του Σκριπερού, στη διασταύρωση του τρουμέτα πηγαίνετε αριστερά και στα επόμενα δύο χιλιόμετρα θα βρεθήτε στο χωριό. Αν βρίσκεστε στη βόρεια κέρκυρα και κοντά στο χωριό των Αρκαδάδων, μόλις περάσετε τους Αρκαδάδες και στο ένα χιλιόμετρο πρός τον δρόμο για τους Bατωνιές στρίψτε αριστερά στην πρώτη διασταύρωση. Υπάρχει επίσης συγκοινωνία μέσω των δουκάδων αλλά και των Λακώνων.

Πρόσβαση