Σκοπός Πολιτιστικού Συλλόγου

Σκοπός του συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων του χωριού, η διαφύλαξη στοιχείων σχετικών με τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, ο εξωραϊσμός αυτού, η προβολή των λαϊκών παραδόσεων της περιοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, καθώς επίσης και η προσπάθεια συμμετοχής στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.

Για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών θα διοργανώνονται διαλέξεις επιμορφωτικού περιεχομένου, εκδρομές, συνεστιάσεις, εορτές, χοροί, αθλητικοί αγώνες, έρανοι μεταξύ των μελών και των κατοίκων του χωριού για την επαύξηση των πόρων του συλλόγου (πέραν των συνδρομών), καθώς επίσης και παραστάσεις στις δημόσιες αρχές.