Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

  • Κατσαρός Ευστάθιος (Πρόεδρος)
  • Κατσαρός Αλέξανδρος (Αντιπρόεδρος)
  • Λουκανάρης Ιωάννης (Ταμίας)
  • Κατσαρού Αμαλία (Γραμματέας)
  • Κατσαρού Ελευθερία
  • Λουκανάρης Νικόλαος
  • Κατσαρός Σπυρίδων

Αναπληρωματικά μέλη
  • Κατσαρού Άννα